Menu
Tải BrochureTP. Hồ Chí Minh: 0943 797 979Hà Nội: 0938 550 808

Vận chuyển và giao nhận

Điều kiện vận chuyển và giao nhận đối với sản phẩm, dịch vụ được thực hiện theo chính sách kinh doanh từng thời kỳ và được thể hiện trong các tài liệu ký kết với Khách hàng.

Khách hàng có thể liên hệ hotline 0251 350 1508 để được hỗ trợ thông tin.

Đăng ký nhận thông tin

Quý khách vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ ngay