Menu
브로셔 다운로드1900 636666
Loading:0%
River Park 1 The Grand Villas The Suite The Valencia The Stella The Elite The Elite

Ho Chi Minh시 동부

스마트 에코 시티

Khám phá ngay

위치

생태

1.000HA


프로젝트 규모

32KM


강로

385HA


수면 면적

25HA


각급 교육 시설

3HA


의료 시설

20


테마파크

70%


녹지 면적

및 공공 유틸리티

공공 유틸리티

1. 강변 산책로

2. 마리나

3. 그린 파크

4. 식물 종묘장

5. 카약 마리나

6. 중앙 수영장 클럽 하우스

7. Aqua Central Mall

8. Game Center

9. 어린이 놀이 공간

10. 국제 종합병원

11. Aqua Sport Complex

12. 국제 학교 시스템

13. 고급 호텔

14. Aqua Arena

프로젝트 정보 수신 신청

  Please leave us your information below and we will be in touch shortly

  프로젝트 주소

  Dong Nai - Bien Hoa시

  Hotline

  Ho Chi Minh 시

  1900 636666

  프로젝트 거래

  Novaland Gallery

  Ho Chi Minh시, 1군, Da Kao동, Nguyen Thi Minh Khai 거리 2Bis번

  Aqua City 부동산 거래 센터

  BIEN HOA, DONG NAI

  프로젝트 정보 수신 신청

  Quý khách vui lòng lựa chọn loại hình bản đồ muốn xem